Posts Tagged ‘zhahir’

Al-Awwal, Al-Aakhir, Azh-Zhaabir dan Al-Baatin.

Posted: 29th December 2011 by nurhidayat in Islam
Tags: , , ,

Nur Hidayat Firman Allah SWT dalam QS Al Hadiid 2 – 4 yang artinya Artinya: 2.  Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi, dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. 3.  Dialah yang Awal dan yang akhir, yang Zhahir dan yang Bathin; dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. 4. Dialah yang menciptakan langit [...]